Grondgebonden woningen

Buitenlust ‘s-Graveland

Op de locatie van een oude bedrijfsloods, prachtig gelegen aan het water, zullen 6 woningen worden gerealiseerd ingeklemd tussen de bestaande bebouwing. Met het ontwerpteam, de gemeente Wijdemeren en omwonenden is een plan ontwikkeld waarover met alle belanghebbenden overeenstemming is bereikt. In 2013-2014 is het bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend. Eind 2014 is het

View more ...