Projectomschrijving

SPIL-Projects werkt aan Roeterseilandcampus van de UVA

Werkzaamheden : locatieontwikkeling, projectmanagement

De Roeterseilandcampus is een open stadscampus waar de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en vanaf het nieuwe collegejaar 2017-2018 ook de faculteit der Rechtsgeleerdheid gehuisvest zijn. De bestaande gebouwen en buitenruimte rondom de Nieuwe Achtergracht en de Plantage Muidergracht worden grondig verbouwd zodat zij voldoen aan de hedendaagse eisen en behoeften van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Onder de grond komt een grote fietsenstalling. Een nieuwe brug over het water verbindt de hoofdingangen van de gebouwen aan de beide kanten van de Nieuwe Achtergracht.

SPIL-Projects heeft ervaring met utiliteitsbouw in de ontwikkelingsfase en de aansturing van complexe projecten in een binnenstedelijke omgeving. SPIL-Projects is gewend om in een politieke omgeving te werken en is analytisch, kwaliteitsbewust en onderhandelingsvaardig en kan goed met diverse stakeholders omgaan. SPIL-Projects zal voor de UVA enkele lopende projecten begeleiden zoals enkele interne verbouwingen, nieuwbouw huisvesting faculteit Rechten, de ontwikkeling van extra onderwijszalen en meewerken aan de verdere campusontwikkeling. SPIL-Projects stuurt externe uitvoerende partijen, projectmanagers, architecten en adviseurs aan en draagt zorg voor de belangen van de UvA.

De Universiteit van Amsterdam bezit, verspreid over de stad, in totaal ca. 350.000 m2 vastgoed. Om de huisvesting te verbeteren en de spreiding te reduceren, realiseert de UvA de komende jaren een omvangrijk bouwprogramma dat voorziet in de ontwikkeling van open campussen. In het Science Park Amsterdam, op het Roeterseiland en op en rond het Binnengasthuisterrein.

Details