Projectomschrijving

Als vastgoedregisseur was SPIL-Projects verantwoordelijk in de gemeente Ede voor het verwerven, voorbereiden en realiseren van drie asielzoekerscentra: Klinkenberg, Goudsberg en de Braamhorst. Een totale capaciteit van 1000 personen gezondheidscentrum met huisartsen, GGD, leslokalen i.s.m. lokale basisscholen, recreatiezalen, open leercentrum, kantoren, spreekkamers, etc.

SPIL-Projects was verantwoordelijk voor het aansturen van diverse projectgroepen zowel in een bestuurlijke omgeving als een commerciële omgeving.

Dit project was zeer complex en gevoelig in de omgeving. Er waren veel belangentegenstellingen en weerstanden bij dit project.

Opdrachtgever(s)Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) & Gemeente EdeGebruikers : COA, vluchtelingenwerk, huisartsen, basisscholen, e.d., Eigenaar : Woonzorg Nederland, Ontwerp & advies : Arcadis & bouwkundige adviseurs, Overige: Omwonenden en belangenverenigingen.

Werkzaamheden : Projectmanagement

Details